سه شنبه 24 تیر 1399 ** 24/04/1399
ابتکار مقدم برای انتخاب شهرداران نواحی/ شهردار یاسوج: کارکنانی که شایستگی و تمایل دارند، برنامه کاری ارائه کنند (متن فراخوان)

با دستور شهردار یاسوج مسئولیت نواحی یک و دو شهرداری از طریق فراخوان داخلی شهرداری به افراد واجد شرایط و دارای برنامه کاری واگذار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی، مدیریت سرمایه انسانی شهرداری یاسوج با انتشار فراخوانی داخلی اعلام کرد این شهرداری در نظر دارد در راستای اصل شایسته سالاری و استفاده از توان، قابلیت و شایستگی کارکنان و رفع موانعی که باعث می شود افراد نتوانند استعدادها و ظرفیت های فردی خود را در رده و جایگاه های مدیریتی بروز دهند، بدین منظور شهرداری یاسوج در راستای عدالت اداری و پیاده سازی نظام شایسته سالاری، مسئولیت نواحی یک و دو شهرداری را به کارکنان رسمی و پیمانی دارای شرایط احراز واگذار نماید.

در ادامه این  اطلاعیه آمده است: لذا حسب شهردار دستور محترم همکارانی که آمادگی و تمایل به پذیرش مسئولیت های مذکور را دارند می توانند ضمن ارائه سوابق اجرائی و برنامه کاری مکتوب، حداکثر تا پایان وقت اداری 18 خردادماه سالجاری به اداره منابع انسانی و رفاه شهرداری یاسوج مراجعه نمایند تا پس از بررسی های لازم تصمیم نهایی اتخاذ شود.

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام شما :

ایمیل :

نظرات