سه شنبه 2 مرداد 1403 ** 02/05/1403

 

شناسنامه خدمات شهرداری یاسوج

تکفین و تدفین درگذشتگان                                                      10062650100

مقابله با حوادث غیرطبیعی در سطح شهرها                                   12062659102

نظارت بر اجرای ضوابط ایمنی آتش نشانی                                    13022659104

تأمین و نگهداری زیرساخت حمل و نقل عمومی شهری                    13052648100

نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری                                              13052648105

ارائه خدمات رفاهی به مسافران پایانه های درون و برون شهری           13052648112

برگزاری رویدادهای فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری در شهر                     17062664101

برگزاری اردوهای گردشگری                                                      13072664104

برپایی ایستگاه سلامت شهرداری                                                16042664105

نگهداری فضاهای سبز و مبلمان شهری                                       14062657102

تأمین وسایل بازی شهرسازی                                                    17012657106

بازیافت پسماندهای شهری                                                        14012660100

دفن پسماندهای شهری                                                             14012660101

جمع آوری پسماند مراکز پر زباله و بهداشتی و درمانی                       14012660103

جمع آوری پسماند خانگی                                                          14012660104

تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری                               10012644000

صدور کارت شهروندی                                                           10012667000

ارائه فیلم دوربین های شهری به شهروندان                                    12012647101

فرهنگسازی قواعد رفت و آمد شهری                                           17022647104

نامگذاری معابر شهری                                                            10012662000

 

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات