دوشنبه 1 مرداد 1403 ** 01/05/1403

صدور مرخصی تاکسی

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی

لینک صفحه دریافت خدمت: https://app.autotaxi.ir

سوالات متداول:

مرخصی سالانه تاکسی ها چند روز می باشد؟

30 روز در سال

آیا راننده کمکی حق استفاده از مرخصی را دارد؟

بله . با رضایت مالک تاکسی می تواند از مرخصی خود استفاده کند

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات