سه شنبه 2 مرداد 1403 ** 02/05/1403

                         

پرداخت عوارض خودرو    

نحوه ارائه خدمت :  حضوری - الکترونیکی

راهنمای استفاده از زیر خدمات : راهنما

لینک صفحه دریافت خدمت: https://my.saamie.ir/Home/Inquirypeople

سوالات متداول:

چگونه عوارض خودرو را پرداخت کنیم؟

با مراجعه به دفاتر پیشخوان و به آدرس الکترونیکی https://my.saamie.ir/Home/Inquirypeople

 

 

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات