سه شنبه 2 مرداد 1403 ** 02/05/1403

کسب و پیشه

نحوه ارائه خدمت :  حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمات : http://Yasujct.com/files/8cjz2hg5yeaf4b6d731i9.jpg

سوالات متداول:

کسب و پیشه چگونه محاسبه می شود؟

بر اساس ماده 22 دفترچه عوارض کسب و پیشه

در حوزه کسب و پیشه چه نوع عوارضاتی وصول می گردد؟

شامل کسانی می شود که به هر نوعی فعالیت کسبی دارند و صاحب کسب و کار می باشند.

چرا از ما عوارض می گیرید ؟

با توجه به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و ماده 22 تفرچه تعرفه عوارضات شهرداری یاسوج باید بابت فعالیت در شهر عوارضاتی پرداخت گردد.

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات