سه شنبه 2 مرداد 1403 ** 02/05/1403


فاصله یاسوج تا تهران 765 کیلومتر

فاصله یاسوج تا مشهد 1,284 کیلومتر

فاصله یاسوج تا تبریز 1,206 کیلومتر

فاصله یاسوج تا اصفهان 325 کیلومتر

فاصله یاسوج تا شیراز 177 کیلومتر

فاصله یاسوج تا بندرعباس 761 کیلومتر

فاصله یاسوج تا اهواز 428 کیلومتر

فاصله یاسوج تا زاهدان 1,180 کیلومتر

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات