دوشنبه 1 مرداد 1403 ** 01/05/1403

صدور کارت وانت بار

نحوه ارائه خدمت :  حضوری - الکترونیکی

راهنمای استفاده از زیر خدمات : راهنما

لینک صفحه دریافت خدمت :  https://cartable.utcms.ir

سوالات متداول:

آیا سوخت به کسانی که پرونده ندارند تعلق می گیرد.

خیر . با کسیانی که کارت وانت بار ندارد سوخت عادی تعلق می گیرد.

باربرگ چیست ؟

باربرگ، بارنامه الکترونیکی است كه به ازاء هر حمل بار در سطح شهر از طريق سایت یا سامانه باربرگ یا کد دستوری با ثبت اطلاعات فرستنده، گیرنده، مبدا بارگیری، مقصد تخلیه، مشخصات کالا، مشخصات خودرو و راننده حامل بار دریافت می‌شود

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات