دوشنبه 1 مرداد 1403 ** 01/05/1403

سرپرست معاونت شهرسازی

 

نام و نام خانوادگی : حسین حسینی

متولد : 1360

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شهرسازی

شماره تماس : 09173412265

آدرس پست الکترونیک: h.shahr@gmail.com

سوابق :

معاونت ترافیک

سرپرست سازمان عمران

معاونت اداری و مالی

 

 

 

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات