سه شنبه 2 مرداد 1403 ** 02/05/1403

 

معاونت خدمات شهر

 

نام و نام خانوادگی : داریوش رضایی

متولد : 1354

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شهرسازی

شماره تماس : 09173431628

پست الکترونیک : d.rezaiy1354@gmail.com

سوابق :

معاونت شهرسازی و معماری

جانشین ستاد بحران شهرداری

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات