سه شنبه 2 مرداد 1403 ** 02/05/1403

شهرسازی

پروانه (صدور - تمدید -اصلاح - تخریب و نوسازی)

نحوه ارائه خدمت :  حضوری - الکترونیکی

راهنمای استفاده از زیر خدمات :  راهنما

لینک صفحه دریافت خدمت: http://esup.yasujct.com/UGP/New/mob.html

سوالات متداول:

شرایط داشتن پروانه ساختمانی چیست؟

باید جزء طرح تفضیلی باشد.

 

 

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات