دوشنبه 1 مرداد 1403 ** 01/05/1403

شهرسازی

پایانکار

نحوه ارائه خدمت :  حضوری - الکترونیکی

راهنمای استفاده از زیر خدمات : راهنما

لینک صفحه دریافت خدمت: http://esup.yasujct.com/UGP/New/mob.html

سوالات متداول

در چه صورت ملک شامل پایانکار می شود؟

ملکی می تواند پایانکار بگیرد که تمامی شرایط شامل نازک کاری - جدول - سطل زبانه و ... و نداشتن تخلف ساختمانی را داشته باشد

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات