سه شنبه 2 مرداد 1403 ** 02/05/1403
ترمیم پل ها و جداول شکسته شهر یاسوج

ترمیم پل ها و جداول شکسته شهر یاسوج در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی، ترمیم و بازسازی پل ها و جداول شکسته شهر یاسوج توسط حوزه تاسیسات سازمان عمران شهرداری ایسوج در حال اجراست.

بر اساس این گزارش از ابتدای امسال قریب به 400 عدد دال بتنی برای ترمیم پل های شهر یاسوج تولید شده است که در نقاط مختلف نصب شده اند و در حال نصب هستند.

همچنین ترمیم جداول شکسته در نقاط مختلف شهر یاسوج در حال کار است و عملیات ترمیم جداول شکسته بلوار رجا طی روزهای گذشته اجرا شد.

 

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات