جمعه 21 مرداد 1401 ** 21/05/1401
عملیات جدول گذاری در چند نقطه شرف آباد /تصاویر

عملیات جدول گذاری و دفع و هدایت آب های سطحی در خیابان امیر و تعاونی میلاد و همچنین کانال دفع اب های سطحی محله بختیاری ها در منطقه شرف آباد توسط شهرداری یاسوج در حال اجراست.

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات