دوشنبه 6 تیر 1401 ** 06/04/1401

وب سایت

مهمانسرای جهانگردی یاسوج در مرکز شهر واقع در تپه ای به ارتفاع ۲۰۰ متر بنا شده و دسترسی از آن، به تمامی مناطق شهر به راحتی امکان پذیره.


نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات